Hoe werkt de Fraude Scanner nu precies?

Hoe werkt de Fraude Scanner nu precies?

De techniek achter de Fraude Scanner is er niet zomaar eentje, er worden namelijk altijd meerdere bronnen geraadpleegd voordat je een melding krijgt. Er wordt als het ware een dossier opgebouwd en aan de hand van dat dossier wordt de trustscore (= betrouwbaarheidsscore) bepaald. Dat betekent aan de ene kant dat je zelfs bij minder bekende frauduleuze websites een melding kan krijgen en aan de andere kant dat je de melding niet “zomaar” krijgt. Hoe lager de score, hoe lager de betrouwbaarheid. En dan krijg je dus een melding.

Het proces werkt ongeveer als volgt: 

  • Via onze partner DomainTools*, bepaalt de Fraude Scanner hoe nauw verbonden een domein is met andere bekende malafide domeinen. Sterker nog, door middel van machine learning herkent de Fraude Scanner ook domeinen die veel lijken op domeinen die gebruikt worden voor spam, phishing of malware. 
  • Alle bekende databases met malafide websites worden naast de website die jij bezoekt gelegd om te kijken of deze erin voorkomt.
  • De meldingen van onze eigen ‘Internet Politie’-gebruikers. Als veel gebruikers een melding maken van dezelfde website, daalt de betrouwbaarheidsscore van die website. Zodra de score onder een bepaald punt komt, krijgen andere gebruikers een melding van de website.
  • Keurmerken. Als een website keurmerken heeft, zoals het WebWinkelKeurmerk, stijgt de betrouwbaarheid juist. Voor deze keurmerken wordt eerst uitvoerig onderzoek gedaan naar de cyberveiligheid. 

Dit lijkt zo uitgeschreven een lang proces, maar gebeurt in milliseconden, dus zodra de pagina geladen is, heb jij al een melding ;-). 

*DomainTools is al meer dan 20 jaar de populairste service voor domeinonderzoek die er is. Ze leggen informatie vast over 97% van het complete internet met realtime voorspellende risicoscores.